Замисляли ли сте се за причините, поради които служителите напускат работните си места? Не знаете къде се корени проблемът?

Фактът, че Вашият служител е привидно задоволен от своята работа не винаги означава, че той не търси нови и по-добри възможности за развитие. Често работодателите се залъгват по това, че служителите им не издават своята неудовлетвореност.

В тази статия ще откриете най-честите причини за напускането на Вашите служители, както и основните начини за тяхното задържане.

  1. Прекомерно натоварване

Някои работодатели се стремят за съкратят своите разходи за труд, в резултат на което разпределят допълнителни задължения на добрите си служители. Работодателите може да считат, че по този начин обогатяват знанията на своите кадри, но не винаги служителите възприемат нещата по този начин. Често за своя допълнителен труд служителите получават минимални бонуси или дори само похвали. Всички тези фактори влияят пряко на тяхната мотивация, вследствие на което членовете на екипа започват да се оглеждат за други възможности. Работното натоварване може да се балансира с допълнително парично възнаграждение, повишаване в длъжност или извънредни почивки.

  1. Липса на признание

Служителите не изпълняват работните си задължения, за да получават признателност. Един такъв жест обаче, несъмнено би повлиял положително на тяхната работа, мотивацията им и самочувствието им като специалисти. Липсата на признание продължителен период от време поражда съмнение у служителите за омаловажаване на техните действия. На пръв поглед похвалата може да не означава нищо, но определено би помогнала за задържането на кадрите в организацията. По този начин те биха се почувствали значими за успеха на компанията.

  1. Неправилно управление

Използването на грешни управленски стилове и подходи при ръководенето на кадрите, често намалява тяхната работоспособност. Наличието на строг контрол при управление на опитните кадри увеличава напрежението в работната среда. И обратното – отсъствието на насърчения при новите и неопитни кадри, допринася за липса на респект и уважение към ръководителя. Много често, чрез задушаващият си контрол и авторитарното си управление, работодателите се стремят да откъснат тотално служителите от личния им живот. Липсата на балансираност между управленските стилове и неправилното им използване в определени ситуации, води до демотивираност и търсене на нови възможности.

  1. Голямо количество извънреден труд

Полагането на извънреден труд е сред основните причини за напускането на работните места от служителите. Известно количество допълнителни часове води до дисхармония между професионалния и личния живот. Голяма част от работодателите допускат това да се случи, но не се замислят, че техните служители се стремят към балансиране на работното време със свободното. Последиците от тези действия се изразяват в появата на бърнаут, което предизвиква и напускане на служителите. Създаването на гъвкаво работно време оказва положително влияние върху работоспособността на служителите и увеличава тяхната продуктивност.

Останалите причини за напускане на служителите, както и начините за задържането им, можете да прочетете в Част 2. Ще публикуваме втората част в края на тази седмица.

Ако желаете да се консултирате с нас:

  • Можете да се свържете с нас на preference.office@gmail.com
  • Или да ни се обадите на (+359) 894 722 236 // (+359) 894 722 237 – ще уговорим среща в нашия офис!