Въпреки, че към настоящия момент настъпиха доста изменения в работната ни организация и ежедневие, то едно нещо остава постоянно: преминаването на интервю за работа. По време на него, HR- ите имат за цел да изберат най-подходящия кандидат, а кандидатстващите – да бъдат избрани за позицията, която са преценили, че искат. За тази цел, интервюиращите подбират внимателно въпросите, които ще разкрият дали пред тях стои бъдещ служител на компанията. Един от тези въпроси е „Какво можем да научим от Вас?“, а днес ще разгледаме точно него, какво значение носи и по какъв начин можете да отговорите.

Какво Ви пита интервюиращия?

За тези от Вас, които нямат голям опит с интервюта за работа – не се стъписвайте. Въпроса няма за цел да Ви стресне, а да даде светлина върху Вашите лични качества и постижения. За интервюиращите е повече от ясно, че трябва да имат реалистични очаквания към кандидатите, те по-скоро биха искали да преценят Вашето ниво на самооценка. Съществуват варианти на този въпрос, като например: „С какво можете да допринесете към компанията?“ / „Защо смятате, че трябва да наемем Вас?“ и др. Тук, най-просто, Ви питат каква е Вашата добавена стойност или още – притежавате ли нужните качества, които биха допълнили екипа.

Какъв отговор можете да дадете?

Какъв е отговора, който ще Ви отличи от останалите? Няма един отговор, който да пасва на всички нас! Тук по-скоро трябва индивидуално да помислите какви са Вашите силни страни, какво сте постигнали и как смятате, че ще допринесете за успеха на бъдещия си работодател. Ако имате предходен професионален опит, наблегнете на постиженията си. Ако нямате опит, то тогава винаги можете да изтъкнете Ваши личностни качества, които смятате, че са търсени за позицията (често някой от тях са посочени в самата обява). Тук можете да бъдете и креативни, особено, ако позицията го изисква!

В заключение…

Винаги се подготвяйте за предстоящо интервю, като проучите бъдещия си работодател, прочетете внимателно обявата и помислите върху въпроси като защо искате тази работа и с какво можете да се отличите от останалите кандидати. Няколко съвета относно това как да се подготвите за интервю можете да намерите тук. С нужната подготовка увеличавате шансовете си пред бъдещия работодател.

Пожелаваме Ви успех!

Имате запитване? Свържете се с нас на: preference.office@gmail.com

Или се свържете с нас на: (+359) 894 722 236