1. Помислете върху реалната причина за конфликта.

Възможно е да съществуват различни причини, които да са в основата на възникването на конфликтна ситуация. Такива например биха могли да са:

 • Лоша комуникация на работното място – липсата на добра комуникация е една от основните причини за поява на конфликти между служители.
 • Разлика в темперамента и личността – Това е другата често срещана причина. Тя може да е породена от разлика във възпитанието, както и преживяванията на служителите. Всичко това оказва влияние и върху техния личностен характер. По този начин лесно може да бъде засегнато едно лице от действия или думи на други лице.
 • Различни принципи и ценностни системи – Най-често този конфликт се проявява поради разлика в поколенията и техните ценностни системи.
 • Конкуренция на работното място – Работната среда и работните отношения могат да станат причинител за съперничество между колеги.
 1. Как можете да спомогнете за разрешаването на този проблем?
 • Останете позитивни – Не задълбавайте проблема. Ако гледате позитивно на нещата, то това ще спомогне за поддържане на положителни отношения между вас. Много от конфликтите на работното място, изглеждат по-маловажни след като отмине известно време.
 • Потърсете приятелски отношения – Опитайте се да потърсите общи теми на разговор с колегата, с когото сте в конфликтна ситуация. Също така се опитвайте да отправяте искрени похвали отнасящи се до неговата работа или поведение в работната среда.
 • Не разпространявайте конфликта сред другите членове на персонала – Ако искате да споделите на някого за този проблем, то е по-добре той да бъде обсъден с близък приятел или член на Вашето семейство.
 • Опитайте се да анализирате проблема възможно най-скоро – Не изчаквайте момента, в който ще станете враждебно настроени към своя колега. Помислете и за варианта, в който може и да сте виновни за случилото се. Обмислянето на проблема може да отнеме известно време.
 • Обсъдете проблема лице в лице – По време на този разговор, не трябва да скачате емоционално на въпроса. Започнете разговора с благ тон: „И двамата искаме да работим в спокойна атмосфера на работното ни място“ или „И двамата искаме да спомогнем за успеха на нашата компания“. Попитайте своя колега какво го притеснява. Най-важното в този разговор е да се вслушате в думите на своя колега и да осъзнаете неговите притеснения. Когато дойде Вашият ред да говорите, останете спокойни. Един трик за това е да напишете всичко, за което искате да говорите на лист хартия и да се придържате към тези точки.
 • Бъдете честни – Признайте кои Ваши действия е възможно да са допринесли до градиране на конфликта.

И последен съвет: Използвайте тези методики всеки път при подобни ситуации. Винаги обмисляйте какво е предизвикало конфликта и какво е най-полезно за неговото разрешаване.

Желаете да разберете повече?

Тогава ни пишете на: preference.office@gmail.com

Или ни се обадете на : (+359)894 722 237 / (+359) 894 722 236