За всеки работодател е важно да притежава енергични, креативни и мотивирани служители. Личностните качества също играят ключова роля в това, но основен показател е изграждането на екипен дух.

Имате квалифицирани служители, но екипната работа не върви и комуникацията между тях е трудна и неефективна?

В тази статия ще Ви разкрием основните и най-важни стъпки за изграждане на екипен дух.

 1. Определете отборните ценности.

Това е първата и най-основна стъпка при изграждането на екип. Обсъдете всичко, което считате за значимо като например: какво означава думата успех за тях, какво е важно при изпълнение на работните задачи и т.н.

 1. Установете екипните цели.

Важно е да говорите с членовете на екипа за напредъка, който постигат изпълнявайки определените цели. Така служителите ще имат представа, както за своя успех, така и за предизвикателствата, които им предстоят.

 1. Дефинирайте основни правила за екипа.

Това са нормите, които поставяте заедно с екипа, за да гарантирате ефективен и успешен работен процес. Те могат да касаят общи правила (като например: отсъствие на закъснения) или насоки за работа (право на всеки член да участва в предлагането на идеи и вземането на решения).

 1. Насърчавайте доверието и сътрудничеството между служителите във Вашия екип.

Отношенията между членовете на екипа са важни дотолкова, доколкото са важни и Вашите отношения с всеки един от тях. Наблюдавайте начина на тяхната работа, ако е необходимо предприемете действия по подобряване на комуникацията и повишаване на доверието и уважението.

 1. Улеснете комуникацията.

Комуникацията е най-важният  фактор за успешна екипна работа. За да се получи най-ефективен комуникационен процес е важно да съдействате на екипа чрез даване на постоянна обратна връзка. Даването на отговори на проявилите се въпроси и оказването на помощ при необходимост, също влияят благоприятно на комуникацията в екипа.

 1. Насърчете членовете на екипа да споделят информация помежду си.

За да се получи синхрон между задачите на членовете на екипа е важно наличната информация да е общодостъпна и прозрачна. Подчертайте важността на всеки един член на екипа и неговата работа, като така ще подтикнете по-бързо придвижване до крайната цел.

 1. Създайте метод за консенсус.

При решаване на проблеми и планиране на действия този метод е доказано най-ефективен. Недостатъкът му е, че отнема повече време, но осигурява вземането на по-добри решения и води до по-голяма производителност. Той ангажира всеки служител с участие във всички етапи от работния процес. Важно е да следите процеса по постигане на консенсус и дали той не се постига прекалено бързо, защото това може да е знак за наличието на доминантна фигура в екипа.

 1. Оценявайте идеите на всеки служител.

Макар на пръв поглед идеята на Ваш служител да Ви се струва неосъществима, имайте предвид, че всяка идея може да бъде основа, върху която да бъде градено.

 1. Споделяйте постиженията пред всички, а неуспехите – насаме със служителите.

За да може един екип да работи възможно най-ефективно, то е необходимо похвалите да се споделят пред целия екип. От друга страна негативната обратна връзка пред екипа води до чувство за недооцененост и неудобство за конкретния служител.

 1. Празнувайте успеха.

Всеки път, когато постигнете основен момент или ключова цел, отделете време за празнуване на успеха съвместно с екипа. Не забравяйте да подчертаете всички начини, по които екипната работа ви е помогнала да стигнете до там.

От опит знаем, че работата в сплотен и ефективен екип винаги води до по-високи фирмени резултати. Не забравяйте, че в основата на фирмения успех стоят съвместната работа и приятната работна среда основана на доверие и разбиране.

Ако желаете да се консултирате с нас:

 • Можете да ни пишете на: preference.office@gmail.com
 • Или да ни се обадите на: +359 894 722 236//+359 894 722 237