Нашият екип ВИНАГИ се фокусира върху РЕЗУЛТАТА.

Ние гарантираме този резултат, който е постигнат посредством компетентно и ясно изградени вътрешни и външни процеси.

 

Един от най-важните въпроси е: как работим с поръчките на нашите клиенти?

1.    Подаване на заявка. След като поръчката е подадена ние се свързваме с Вас, за да изясним изискванията за свободното работно място, въз основа на което съставяме профила на кандидата, след като всичко е уточнено сключваме договор.

2.    Скрининг резюме. Използвайки ресурсите на нашата агенция и базата ни данни, избираме максимално подходящи, потенциални кандидати /обикновено 70% от автобиографиите не съответстват на търсенето/.

3.    Интервю по телефон – на този етап провеждаме първоначална оценка на кандидатите и изясняваме организационните детайли (елиминират се още 10% от кандидатите).

4.    Интервю в нашия офис – използване на различни техники, методи и тестване на кандидатите, според търсенето на работодателя.

5.    Резултат – избираме най-подходящите кандидати и отправяме препоръка за всеки един от тях, а Вие определяте деня и часа за среща и интервю.

6.    Вашият избор – Вие избирате най-добрия, според Вас кандидат и получавате служителя, който търсите.

7.    Гаранция за назначения кандидат.

 

Искате да разберете още?

Можете да се свържете с нас на :  preference.office@gmail.com

Или се обадете на : 0894 72 22 37 – Ще организираме среща в нашия офис.