Кои сме ние

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

ПРЕФЕРЕНЦИЯ е агенция за подбор и обучение на персонал. Като добре позициониран и информиран кариерен партньор за компании и кандидати, ние се стремим да наложим стандарт на най-добрите практики в сектора за консултиране по отношение на човешките ресурси. Ползваме се с доверие като партньор на фирми и кандидати в различни сфери по отношение на решения в областта на подбора на персонал и временната заетост.

В крак с последните тенденции на пазара на труда, ние се стремим да постигнем пълна удовлетвореност на клиентите ни и да запазим дългосрочни партньорски отношения с фирми, кандидати и организации в широк кръг от отрасли и дейности. Целта ни е нашите клиенти да намерят най- доброто съвпадение на индивидуалните потребности на своите компании при особеностите на пазара на труд в България и чужбина.

Обяви за работа

Кандидатстване за работа

запишете си час за консултация, в която ще обсъдим Вашите квалификации, умения и интереси

Попълване на CV

от изключително значение е да бъде съставена по начин, който ще привлече вниманието на работодателя, разкривайки Вашите най-силни страни.

Попълване на Мотивационно Писмо

ние можем да Ви съставим уникално мотивационно писмо, което да Ви приближи към целта Ви – да Ви поканят на интервю

Подбор на персонал за работодатели

- набор по документи

- анализ на документи

- интервю с наш специалист

Психологично консултиране на служители

създадена в полза на СЛУЖИТЕЛИТЕ и техните СЕМЕЙСТВА

Employer Branding

Employer Branding Ви дава уникална възможност да представите усилията и постиженията си в развитието на работодателската марка

Подпомагаме всякакъв тип бизнес от цялата страна- от Търговия на дребно, Процесно производство, Хотелиерство и Ресторантьорство до Транспорт и Логистика. Независимо дали става въпрос за добре обучени работници или квалифицирани експерти и управленски персонал, нашият екип предоставя търсените служители навреме, ефективно и професионално.

Компанията ни разполага с база данни и мрежа от контакти на кандидати в различни области на бизнеса. Това ни позволява да бъдем бързи и ефективни в процеса на подбор и да гарантираме навременно наемане на персонал за нашите клиенти. Помагаме на различни видове бизнес да открие талантите, от които се нуждае, и спомагаме за тяхното развитие, растеж и печалби.

По време на процеса на набиране на персонал ние прилагаме индивидуален подход към кандидатите, проверяваме предишен работен опит и препоръки, тестваме поведенческите умения и бизнес поведението чрез дълбочинно интервю и специализирани тестове. Познаваме добре пазара на труда, правилно идентифицираме нуждите на клиента и имаме точна преценка за пригодността на кадрите за съответната позиция.

Нашата цел е да Ви напътстваме и подпомагаме с познанията, които имаме в областта на управление на човешките ресурси в условията на реалния пазар на труд в България.

Етичните бизнес отношения и спазването на конфиденциалност са водещи принципи на компанията ни. Уверени сме, че това което правим ще бъде полезно за всички, които се обърнат към нас.

Във всички случаи след извършен от нас подбор ние осигуряваме гарнационен период в полза на клиента.

Услугите за подбор са винаги безплатни за търсещите работа и кариерна реализация лица, които са се обърнали към нас.

Ако сте убедени,че хората са най- важния фирмен капитал, че успехът на бизнеса Ви е в техни ръце, доверете ни се и ние ще ви привлечем и подберем най-подходящите кандидати за работа във Вашата организация.

Ние можем да Ви спестим време и усилия като планираме и организираме целия процес по набирането и подбора на кандидатите и да Ви представим най- подходящите от тях.

От Вас се изисква само да определите максимално точно изискванията към кандидатите, сроковете за наемане и условията на работа.

“ПРЕФЕРЕНЦИЯ” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика.

Работим с квалифициран екип от специалисти и психолози, с добър практически опит в подбора на персонал в различни фирми и организации.

Спазваме строга конфиденциалност по време на целия процес на подбор, който извършваме чрез професионална мрежа от контакти на кандидати в различни области на бизнеса. Напълно запазваме поверителността на всяка информация, споделена с нас от клиента. Изцяло защитаваме интересите както на фирмите-клиенти, така и на кандидатите.

Компанията притежава богата база данни с кандидати, които активно търсят работа.

Консултантите ни правят предварителна селекция по документи, като разглеждат кандидатурите на тези, които отговарят на изискванията на Работодателите. Правят селексция като търсят кадри за дългосрочен ангажимент и такива, които да се впишат най- добре в екипа на компанията. Проверяват се всички документи и препоръки на търсещите работа лица.

Използваме индивидуален подход към всеки кандидат, имаме стил на работа и екип от специалисти с богат практически опит и стаж в областта на човешките ресурси.

Всеки кандидат за работа представя: автобиография, снимка, препоръки (ако има такива), мотивационно писмо (ако е необходимо), документи за завършено образование и квалификации.

На база на посочената в автобиографиите на кандидатите информация за професионалния им опит, умения и квалификация и предвид изискванията поставени от нашия клиент, се определят потенциалните кандидати, които да бъдат поканени на интервю.

Предварителното интервюто се провежда от наши консултанти, които задават конкретни въпроси към кандидата, изслушват внимателно получените отговори и наблюдават поведението и рекциите му с оглед събиране на информация. Това е ефективен инструмент за определяне на опита, знанията и уменията, изисквани при изпълнение на длъжността.

Най-подходящите кандидати се срещат с представител на Работодателя, в удобно за него време и място за заключително интервю-представяне. На интервюто може да присъства консултант от ПРЕФЕРЕНЦИЯ, с цел подпомагане на избора Ви.

Окончателната преценка и избор са Ваши.

Очакваният срок за представяне на одобрени кандидати за съответни длъжности зависи главно от приложения метод на подбор и изискванията към позицията и варира от 5 до 30 работни дни. Средният срок за изпълнение на поръчката е 10 работни дни, от датата на подписване на договора.

Гаранции и последващи процедури

В случаите когато предложения и назначен кандидат е уволнен от работа в рамките на един календарен месец, нашата компания се задължава да осигури нов кандидат за работа, без допълнително заплащане.