Днес решихме да разгледаме възможностите и предизвикателствата, които представят социалните мрежи като канал за подбор. Смятаме, че това би било полезно както за HR-специалистите, така и за работодателите, които самостоятелно търсят кадри. Предвид повишеното онлайн присъствие на всички в социалните мрежи, то те стават един от най-удобните канали за подбор.  За разлика от преди, когато можехме да си намерим работа само в Linkedin, то сега имаме тази възможност и във Facebook и Instagram. Наблюдаваме как все повече работодатели и агенции за подбор, обявяват своите свободни позиции пред широката аудитория, посещаваща мрежите.

Нека разгледаме предимствата, преди да преминем към предизвикателствата:

  • Достъп до по-широка аудитория

Голяма част от хората (2,7 милиарда в световен мащаб) използват Facebook, а по-малко (1 милиард по света) – Instagram. Освен, че тези мрежи се използват от много хора – потенциални кандидати, то и времето прекарвано в тях е достатъчно дълго (средно 144 минути в световен мащаб). Така, свободната позиция, поднесена по добър начин, във поддържан фирмен профил, има шанса да достигне до достатъчно хора, сред които и кандидата, който търсим.

  • Привличане на пасивни кандидати

Тази точка е свързана с предната по отношение на достъпа до повече кандидати. Тук обаче искаме да отбележим, че кандидатите може и да не са активни такива. Какво значи това? Хората, които не търсят активно работа и вече имат такава не изпадат автоматично от нашето търсене. Тях наричаме пасивни кандидати – те може би мислят за смяна на работното място могат да см ако намерят по-добри условия, заплащане, позиция и т.н.

  • Укрепване на фирмения бранд

Поддържането на социални мрежи е благоприятно за компанията, тъй като позволява на бъдещите служители да видят компанията отвътре. Те могат да видят добри примери от корпоративната култура, да прочетат за позитивен опит на настоящите служители и т.н.

Какви са предизвикателствата?

  • Постоянно обновяване на свободни позиции

Потока от информация, постоянно вливаща се в социалните мрежи е огромен. Когато публикуваме обява, било то чрез видео, стори, публикация и др., то можем да очакваме тя да се изгуби от „погледа“ на търсения кандидат за броени минути. Във фирмените сайтове и тези за търсене на работа, това не е точно така. Ето защо, обявявайки позиция в социалните мрежи, трябва да сме подготвени да я обновяваме често и по интригуващ за кандидатите начин. Ако, например, публикуваме като дълъг текст една обява за работа, то е доста вероятно почти никой да не погледне нашата публикация. Ако обаче сложим картинка или видео – то тогава можем да ангажираме повече аудиторията.

  • Търсенето все пак отнема време

Въпреки, че този канал е сравнително нов и дава достъп до по-широка аудитория, все пак намирането на правилния кандидат отнема време. Преди да започнем търсенето, трябва да отделяме време всеки ден, за да получим резултати от социалните мрежи. Дори когато успеем да задържим „погледа“ на кандидатите към нашата позиция, то трябва да отделим време, за да проучим опита, интересите, качествата на всеки от тях.

  • Полагане на усилия, за да избегнем предразсъдъци

Какво имаме предвид? При работата с хора всички полагаме усилия, за да не формираме представи на база на предразсъдъците си и да оценим възможно най-обективно отсрещния човек. Когато кандидатстващите използват социалните мрежи обаче, то можем да бъдем изкушени да разгледаме профила на кандидата. Оттам идва и опасността да оставим предразсъдъците си да диктуват каква ще бъде преценката ни. Този фактор, разбира се, важи с пълна сила и когато се срещаме с кандидати на живо, но бихме искали да не го пренебрегваме и тук.

В заключение…

Къде са кандидатите сега? – В социалните мрежи!

Предвид всичко гореизброено, смятаме, че социалните мрежи все пак са добър канал за подбор, въпреки предизвикателствата, които поставя пред нас. Не обещаваме, че няма да се наложи на работодателите да отделят време, за да разработят свой фирмен профил, но ползите си струват!

Търсите подходящите за Вас кадри? Свържете се с нас на: (+359) 894 722 236

Или ни пишете на: preference.office@gmail.com