Защо?


Никога не използвайте готови текстове от примерни мотивационни писма, колкото и хубави да Ви се струват – шансът и други хора да ползват същите готови текстове е огромен.

Цени


– на български език 20 лв
– на английски език 25 лв.
– на руски език 25 лв.

Свържете се с нас


Контакти

Какво предлагаме


На база на опита и изискванията на компанията/ позицията, за която кандидатствате, ще изготвим мотивационно писмо, вместо Вас, в което ще опишем защо сте най-подходящия кандидат и как ще допринесете за развитието на съответния екип.

Мотивационните писма могат да бъдат подготвяни за всяка различна позиция или сфера на професионален интерес.