В първа част на статията, разгледахме част от новите социални придобивки в компаниите. Днес ще разгледаме останалите промени.
В частност: тези които претърпя социалния пакет в някои от фирмите през последните две години.

Иновативни здравни планове

Обществото  за управление на ЧР съобщава, че премиите за семейно здравеопазване са се увеличили с 54%, като служителите носят 71% от увеличенията. Разходите за здравеопазване стават твърде високи както за работодателите, така и за служителите.

Ето защо компаниите търсят иновативни начини за по-добро управление и намаляване на разходите за здравеопазване за компанията и нейните служители. Всичко това докато същевременно предоставят качествени грижи.

Някои опции за иновативно здравеопазване включват клиники на място или сключване на договор директно с доставчици на здравни услуги и съоръжения. Тези опции позволяват на компанията да осигури качествена грижа на предвидима, договорена цена.

Все още е нужно българските работодатели да се развиват в тази посока. В международните компании в България и по света, допълнителното здравно осигуряване е придобивка, която все повече се търси от служителите. Не само това – тя се превръща в норма.

Подкрепа за студентски заеми

Въпреки че при нас този проблем не е толкова наболял, то все пак е инвестиция и грижа за развитието на служителите.

В България това е често срещана практика сред студентите, които не могат да си позволят желаното от тях образование.

Очаква се най-новият пакет от стимули да предостави разпоредби за работодателите да предлагат обезщетения за изплащане на студентски заем без данъци. В резултат на това вероятно ще видим повече работодатели да предлагат опции за изплащане на студентски заем или като цяло фирмен заем за своите служители.

Персонализиране на социалните придобивки

На последно място, но не и по важност, ще добавим едно интересно нововъведение свързано със социалните придобивки в световен мащаб, а именно тяхното персонализиране.

Някои работодатели предлагат медицински обезщетения и платен отпуск на всички служители. След това предоставят платформа, където могат да избират допълнителни предимства въз основа на персонализирани предпочитания.

Зъболекарска застраховка, детски кътове на работните места, покриване на разходи за детски градини и училища за деца на служителите и други.

Интересно нововъведение е възможността служителите да използват част от работното си време за свои цели – образователни или такива за личностно израстване.

Това са само примери за незадължителни предимства, които работодателят може да предложи. Плюсът на този подход е, че много от допълнителните предимства са доброволни и изгодни за компанията.

В заключение…

Световните явления оставиха своя отпечатък в работните среди, сега е ред на работодателите да проявят гъвкавост.  Доста от тях вече се стремят към това, но за някой все още представлява трудност.

Рано или късно, за да бъде една компания желан работодател, освен условията и отношението, които предлага ще е необходимо да предостави на служителите си пакет от социални придобивки, които да удовлетворят нуждите им. Ние вярваме, че този процес вече тече и очакваме скоро масово фирмите да могат да се похвалят с нововъведения!

Можете да ни намерите на: preference.office@gmail.com

Или на: (+359) 894722 236