Ето, че новата година вече е факт, а с нея идва времето да насочим поглед към новите тенденции в сферата на човешките ресурси. (Кои бяха остарели? Прочетете тук.) Днес ще се спрем повече върху подбора на персонал, но ще споменем и тенденции, които са важни за всеки във сферата на HR-а.

На база на проучване между специалисти в сферата, можем да изведем следните прогнози:

  • Онлайн интервютата са тук, за да останат

Голяма част от работещите в сферата са на мнение, че виртуалните срещи с потенциални кандидати ще останат и след ситуацията с Covid-19. Прогнозите са, че не само този тип интервюта ще се задържат, а и ще преобладават. Чрез тях специалиста по подбор ще може да интервюира и  от разстояние, без да се налага да разчитат само на телефонен разговор. Чрез видео интервюто специалиста ще може да оцени доста от необходимите компетенции на бъдещия служител. Очакваме подбора да се извършва в смесена форма – нещо между среща на живо и виртуален разговор.

  • Търсене на умения за адаптивност и разрешаване на проблеми

Предвид динамичната среда, бизнеса ще се нуждае от повече хора с развити умения за адаптивност и problem solving (разрешаване на проблеми). Затова и фокуса на специалистите по подбор ще е върху уменията не само за посочване на съществуващ проблем, но и за определяне на причината за възникване, идентифициране, приоритизиране и избиране на алтернатива за решение. Ще се търсят служители, които да могат да се адаптират бързо спрямо промените, които средата налага на бизнеса. Ако уменията на настоящите служители не са достатъчно развити, то всякакви тренинги за soft skills ще са добре дошли.

  • Фокус върху работодателската марка

Във времена като тези, а и по принцип, общността търси компании, които да заемат ясна позиция по отношение на нейните проблеми. Затова и голям процент от специалистите в HR отделите ще заложат на развитие (или изграждане) на работодателската марка. Рекламата на продуктите и услугите ще остане на втори план. Вместо нея ще се наблегне на това какво прави компанията, за да подкрепя своите служители, клиенти и общество по време на криза. В дългосрочен план служителите ще запомнят, ако компанията им се е постарала да направи всичко възможно, за да ги задържи и подкрепи по време на Covid-кризата.

  • Развитие на повече умения у HR-ите

Както кандидатите за работа, така и служителите в отдел „Човешки ресурси“ ще трябва да бъдат в крак с променящата се среда. Ситуацията наложи и на HR-специалистите да сменят екипи, да работят по проекти и най-вече да се адаптират. Всъщност, прогнозите за специалистите по подбор са, че те няма да се занимават само с него. Според проучвания, най-бързо развиващото се умение у тях е личностното развитие! Професионалното развитие за подобряване на уменията им за развитие на служители и оказване на подкрепа при управлението от страна на мениджърите също ще е ценно.

HR отдела се дели на няколко направления – от подбор и обучения до всякакви други инициативи по отношение на човешките ресурси. Затова и служителите в него трябва бързо да добавят нови умения, за да подпомогнат развитието на компанията.

Ето и кратък списък с уменията, които HR-специалистите трябва да развият бързо:

  1. Умения, свързани с личностното развитие
  2. Умения за разнообразие в подбора и бързо включване на новите служители в работния процес
  3. Умения за вземане на решения
  4. Умения за изграждане на HR стратегия
  5. Умение за анализ на уменията на служителите

В заключение…

Както всичко останало по време на Covid-19, сферата на човешките ресурси също трябваше да се адаптира и промени, за да успява да работи ефективно. Специалистите, работещи в нея, трябваше да променят критериите и начините за набор и подбор. Освен начина на работа, самите те трябва бързо да се адаптират към новите стратегии на фирмите. Един от начините за бързо развиване на техните умения, а и на служителите във фирмите са Soft skills обученията.

А Вие как мислите – реалистични ли са прогнозите за 2021 година?


Интересувате се от Soft skills тренинги за Вас и Вашия екип?

Свържете се с нас на: (+359) 894 722 236

Или ни пишете на: preference.office@gmail.com