Един от основните (и предизвикателни) въпроси, стоящи пред модерният бизнес е този за управлението на служителите от новото поколение. Както разбрахме от предната статия (прочетете тук), има разлики между поколенията. Факт е обаче, че работодателите и служителите трябва да намерят общ език и заедно да се адаптират един към друг.

В статията ще разгледаме някои от основните особености, които новото поколение служители притежава. Няма да споменаваме заплатата, тъй като тя е основно условие, което трябва да бъде покрито.

  1. Възможност за развитие

Възможността за личностно/професионално развитие е крайно актуална. Това не значи, че предишните поколения не са държали на това, но значи, че за сегашните служители тя е на преден план. Може да се каже, че те считат възможността за развитие (хоризонтално/вертикално) за нещо естествено за всяка работна среда.

  1. Постоянна обратна връзка и добра комуникация с ръководството

Новото поколение служители очакват постоянна обратна връзка от своя ръководител. Тъй като те са родени в ерата на комуникациите, те и очакват постоянна комуникация. Предпочитат да получат обратна връзка на момента, относно добре свършената работа или къде трябва да нанесат корекции, вместо това да им бъде казано в края на месеца. На тях им харесва по-близкият контакт с ръководителя – свободния обмен на идеи, препоръки и критики.

  1. Предпочитат по-динамичната работа

Това поколение, за разлика от предишните, когато е питано каква работа очаква, в повечето случаи отговаря – динамична. Новите служители търсят по-предизвикателна работа, но за тях е характерно, че и лесно могат да я напуснат. Ако предишните поколения са оставали до пенсия на работното място, то при днешните никой не го и помисля. Тук е важен баланса – да се дават достатъчно, но не прекалено предизвикателни задачи.

  1. Желание за компетентност в различни сфери

Особеното тук е, че те имат основни познания в различни области, но не считат за важно да задълбават в детайли. Днешното поколение служители по-скоро следват принципа „по малко от всичко“, тъй като в много от случаите и работата им изисква познания в различни сфери. За разлика от преди, младите хора сега избягват да навлизат прекалено дълбоко в дадени сфери, защото са свикнали да бъдат обградени от информация. Така, те вземат само най-важното, препускайки през огромните количества информация.

Накратко…

Това са едни от основните особености на служителите, навлизащи на пазара на труда. Променящите се тенденции във всяка сфера, трябва да бъдат посрещнати с гъвкавост от нас самите, за да успеем да се адаптираме към тях. Важно е както работодателите, така и новото поколение да проявят лоялност, за да се сработят успешно и да обединят усилия за развитието на техния бизнес.

При въпроси относно подбор и обучение на персонал, свържете се с нас на: preference.office@gmail.com

Или ни се обадете на: (+359) 894 722 236 // (+359) 894 722 237