Вероятно много от вас са чували за термина „обратна връзка“. Какво представлява обратната връзка? Накратко, представяне на конструктивни забележки към някого, относно изпълнена от него задача, с цел подобряване на резултатите му.

Какво я прави един от най-лесните и ефективни инструменти в арсенала на един ръководител? Защо е ключов елемент от работния процес?

  • Служителите искат да знаят как се представят.

Даването на обратна връзка е важно за служителите, тъй като внася яснота по отношение на това как се справят, какво правят правилно, какво могат да подобрят – къде е мястото им в организацията.

  • Помага ни да разберем дали има трудности пред екипа.

Обратната връзка, получена от служителите дава ясна представа на ръководителя пред какви трудности е изправен екипа, дали има нещо, което може да се подобри.

  • Повишава ангажираността.

Давайки обратна връзка, Вие показвате на служителите, че се интересувате от тяхното развитие. Когато искате обратна връзка, показвате, че се интересувате и от мнението им като професионалисти във Вашата фирма.

  • Намалява текучеството.

Свързано е с предната точка. Даването и получаването на обратна връзка показва, че служителите и мнението им са значими за Вас, което от своя страна води до по-голяма удовлетвореност и по-малко текучество.

Ползи:

Обратната връзка има много ползи, АКО бъде давана/получавана правилно и ако имате изградена фирмена култура. Ако служителите не виждат смисъла в нея, то тогава ще бъде трудно да постигнете желаните резултати. В такъв случай е добре първо да изградите фирмена култура вътрешно или използвайки консултантска фирма.

Ние съдействаме за изграждането на фирмена култура и обучаваме служители и ръководни кадри в даването/приемането на обратна връзка.

Интересувате се? Пишете ни на preference.office@gmail.com

Или ни се обадете на : (+359) 894 722 236 / (+359) 894 722 237