Краят на годината е повод за равносметка на изминалата година и на постигнатото дотук. Днес решихме да направим една по-различна равносметка. По-долу изведохме няколко от вече остарелите тенденции в подбора на персонал. Така по-ясно ще се открои прогреса, които е постигнат до момента. Със сигурност има доста промени от самото начало до сега, но избрахме най-важните за успеха в процеса на подбор от тях.

Ето някои от тези тенденции:

– Интервю „по калъп“

Все още, когато говорим за интервю и подготовка за него, чуваме за определен набор от въпроси. Това са въпроси, които специалиста по подбор трябва да е подготвил предварително. Те трябва да бъдат зададени на всеки кандидат, за да се сравнят по-късно отговорите им. (Пр: Къде се виждате след 5 години?) За щастие последователите на тази практика започнаха да намаляват. Фокус в момента не е еднаквостта на кандидатите, а различията им. Кандидатите са различни, затова и специалиста по подбор трябва да бъде гъвкав. В случая – да задава такива въпроси, които да му разкрият важните аспекти около кандидата срещу него без да използва клишета.

– Голям брой интервюта и интервюиращи

Процеса на интервю има прекалено много стъпки, а не сте предупредили кандидата? Искахте да интервюирате кандидата, заедно с ръководителя на екипа, но после решихте, че искате да присъства и колега? Ако преди това е било нормално, то сега ще предизвика раздразнение – и с право. Винаги преди да извикате кандидата на интервю го информирайте какво предстои като процес, колко души ще присъстват, каква е тяхната роля… Комуникацията с кандидатите е ключова – дори да не станат част от Вашия екип, то репутацията Ви със сигурност няма да пострада.

– Проточване на процеси по наемане

Провеждането на интервюта с кандидати и оставянето на подходящите от тях „на изчакване“ е в миналото. В днешно време всичко се развива бързо, постоянно се отварят нови позиции, а това, че сте харесали някого, не гарантира, че той ще седи и ще изчаква, докато се бавите с избора. Ако процеса е тромав – оптимизирайте го, преди някой да е грабнал специалиста, който смятате, че е подходящ за Вашата позиция!

Неясна корпоративна култура

Ако преди понятието корпоративна култура е било не само непознато, но и недотолкова развито, то сега не е така. Все повече от кандидатстващите посочват фирмената култура като ключов елемент за избора на работа. Преди не се е считало за важно да информирате кандидата какви са ценностите на компанията, каква визия има и т.н. Сега това е минало – фирмената култура се изтъква като предимство и доста компании разказват накратко за нея още в обявата!

В заключение…

Както видяхме от написаното по-горе, доста от разбиранията, подходите и процесите са остарели. Във всяка сфера, както и тази на подбора търпи промени, развива се, за да се адаптира по-добре към пазара на труда. Докато четем това, също някои процеси биват оптимизирани, променяни, методи биват отхвърляни като достатъчно ефективни… Работата на специалиста е да успява да поддържа нивото си на гъвкавост, за да бъде по-ефективен и подбора, който прави.

Имате нужда от съдействие в подбора на персонал? Свържете се с нас на: (+359) 894 722 236

Или ни пишете на: preference.office@gmail.com