Набор по документи


– автобиография
– мотивационно писмо
– препоръки /при наличие на такива/
– копия от документи, удостоверяващи придобита степен на образование, квалификация, езикови и шофьорски курсов

Анализ на документи


1. анализ на биографичните данни

2. анализ на мотивационните нагласи за работа

3. формиране на оценка за психична професионална пригодност на кандидата

4. изготвяне на списък на участниците за интервю

Интервю с наш специалист


1. оценяване качествата на кандидата

2. проследяване на професионалното му развитие

3. при необходимост, спрямо изискванията на работодателя- тест за интелигентност
тест съобразен с професионалните изисквания на професията, тест за оценка на мотивацията за работа

4. представяне на подходящите кандидати.

Интервю с представител на организацията, обявила свободната позиция


Заключителен етап в който работодателя избира най – подходящия кандидат. При нужда и желание от Ваша страна, интервюто може да се провежда съвместно с представител на работодателя и консултанти от „Преференция“, за да Ви консултират и подпомогнат при избора