Случвало ли Ви се е да се чувствате напрегнати и раздразнени в работната среда? Запознати ли сте с причините, които пораждат това напрежение?

В предходната статия Ви разкрихме какво представлява стреса и как да разпознаваме различните типове стрес. Днес ще Ви представим основните причини, поради които възниква негативният стрес на работното място.

Стресът в работата е обвързан с реакцията на хората, която е вследствие на възникнало напрежение в работната среда. Той може да е породен от широк спектър от работни обстоятелства, но често се влошава, когато служителите не чувстват подкрепа от своите ръководители и колеги.

В тази статия ще откриете някои от основните причинители на негативния стрес на работното място:

Причини за стрес, свързани с естеството на работа:

 • Неструктурираност на работата. Тази причина може да е пряко обвързана с монотонност на работните задачи, недостатъчно стимулиране или липса на разнообразие в задълженията.
 • Работно натоварване. Стресът може да е породен от наличието на твърде много работа или от недостиг на времеви ресурс за изпълнение на фирмените цели. Понякога служителите се чувстват стресирани от липсата на умение за приоритизиране на задачите.
 • Работно време. Много често, строгото и продължително работно време без опция за гъвкавост и неправилно планираните графици водят до стрес на работното място.
 • Липса на участие. Понякога на хората, които заемат отговорни позиции не биват делегирани задачи включващи участие при вземане на решения или осъществяване на контрол върху работните процеси, което допринася за негативен стрес.

Причини за стрес на работното място, обвързани с основните човешки потребности:

 • Заплащане, статус, развитие. Чести причини за стрес възникващи от тези фактори са например несигурност на работното място, отсъствие на възможности за кариерно развитие, липса на насърчаване. Също така неясните или несправедливи системи за оценка работата на служителите и схеми на заплащане допринасят в голяма степен за повишаване на психическото напрежение у служителите.
 • Роли в организацията. Много често служителите не знаят своята роля в организацията или съществуват неясни лидерски позиции. Това повишава напрежението в работата и увеличава стреса.
 • Междуличностни отношения. Един от основните фактори, пораждащи стрес в работата са наличието на лоши взаимоотношение между колеги, провокирани от конкуренция, завист или неверни слухове.
 • Фирмена култура. Наличието на неясна или неправилно изградена фирмена култура в организацията подтиква служителите към психическо натоварване. Лошата комуникация, липсата на ясни правила и процедури, отсъствие на яснота по отношение на фирмените цели и стратегии и лошото управление засилват стреса и водят до дисбаланс и непродуктивност.
 • Баланс между професионалния и личния живот. Отсъствието на синхрон между професионалният и личния живот най-често се изразява в противоречиви очаквания на работодателя и семейството. Невъзможността за успешното им съчетаване допринася за напрежение и силно изявен дискомфорт.

Ние от „Преференция“ работим в посока развиване на умения за преодоляване на стреса в работната среда. Всичко това ние постигаме посредством разработването и провеждането на тренингови обучения на тема „стрес мениджмънт“.

Ако имате въпроси:

 • Можете да се свържете с нас на: preference.office@gmail.com
 • Или да ни се обадите на (+359) 894 722 236 // (+359) 894 722 237 – ще уговорим среща в нашия офис!