Конфликтите са често срещан феномен в обществото. Какво представляват те и кои са честите причини за възникването им можете да прочетете тук.

В статията ще разгледаме какви са често срещаните признаци, сочещи към потенциален/настоящ конфликт и какво могат да предприемат ръководителите, за да предотвратят/овладеят конфликтна ситуация.

Чести признаци, че нещо в екипа не е наред:

  • Формиране на групи – Навсякъде, където има хора, се образуват и групи. Тук става въпрос за групи, чиито членове не общуват помежду си, а може да са и враждебно настроени един към друг.
  • Липса на комуникация – Забелязали сте, че някои от колегите в екипа са престанали да общуват помежду си? Това може да е знак за някакъв проблем.
  • Оплакване – Ваш служител се е оплакал от напрежение в екипа, от конкретен колега и пр. Това е възможно най-ясния знак, че нещо не е наред – не пренебрегвайте такива знаци, а навреме проучете случая.

Какво може да предприеме ръководителя?

  • Прозрачност:

Липсата на прозрачност по отношение задълженията, задачите и отговорностите на членовете на екипа е предизвикателство, което ръководителя трябва да реши. Негова задача е да внесе яснота, там където тя липсва и да изясни критериите, по които оценява работата на екипа си.

  • Познавайте екипа си:

Често срещана е фразата, че един добър ръководител трябва да познава служителите си. Това не е случайно, знаейки техните особености като личности ще Ви помогне да организирате работата им и да предусетите възможни разминавания между тях,

  • Добра комуникация:

 Като ръководител, Ваша е и задачата да прилагате добри практики и да давате пример с действията си. Винаги е добра идея да насърчавате членовете от екипа да споделят своите притеснения и предложения с Вас. Така ще сте наясно с климата сред служителите и можете да усетите навреме потенциален конфликт сред тях.

Искате да подобрите уменията на Вашите екипи за добра комуникация и безконфликтна работа в екип?

Ние от „Преференция“ работим в посока развиване на умения за комуникация в екип и разрешаване на конфликти чрез тренингови обучения, разработени според потребностите на Вашата фирма.

Можете да се свържете с нас на preference.office@gmail.com

Или да ни се обадите на (+359) 894 722 236 – ще уговорим среща в нашия офис!