Здравейте!

Тази седмица сме Ви подготвили още един тест от поредицата „Колко добре познаваш езика на тялото“. Миналите части можете да видите тук.

Тази седмица ще разглеждаме жестовете, който издават несъгласие. Жестовете, както разгледахме и в миналите части, въпреки различията си, имат общи основи. Важно е да имаме предвид контекста и културните различия. В работна обстановка или не, полезно е да улавяме знаците, показващи несъгласие. Така можем да открием и обсъдим различията в гледните точки и да предотвратим по-нататъшен конфликт.

Вижте картинката по-долу.

Според Вас кой от тези събеседници не е съгласен с Вас? (правилният отговор е под картинката)

Правилен отговор:

Не е съгласна жената на картинка №1. Защо?

Когато някой прикрива устата си с ръка, то това значи, че той не е съгласен с нещо, което казвате/правите и се въздържа да не го каже. Покритата уста с ръка е знак, че събеседника Ви буквално иска да попречи на себе си да Ви възрази, поставяйки преграда пред нея.