Здравейте!

Тази седмица ще разгледаме още един тип жестове – тези, издаващи раздразнение. Както в предните части на поредицата (останалите вижте тук), ще разгледаме трима души на картинката по-долу. Тук ще трябва да разчетем знаците и да разберем кой започва да се изнервя. Отново, не обръщайте внимание на казаното от тях, а на жестовете и позицията на тялото им.

Вижте картинката по-долу и опитайте да отговорите кой от събеседниците започва да се изнервя. (Правилния отговор е под картинката)

Правилен отговор:

Мъжът на картинка №2 показва признаци на изнервеност. Защо?

Когато човек започне да изпитва негативни емоции той, често сбърчва вежди. Това става инстинктивно, без да се замисляме. Тъй като това е знак и за объркване, трябва да се разглежда в комбинация с други жестове. Като например, гризането на устни и пръсти.

Познахте ли правилно? Колко често забелязвате подобни жестове в околните?