Здравейте! Вероятно сте чували, че по езика на тялото можем да разберем какво в момента изпитва/чувства нашият събеседник? Това наистина е така. Важно е, разбира се, да взимаме предвид и контекста, и това, което говори човека отсреща. Обаче най-трудното, когато искаме да скрием нещо е да контролираме точно своето тяло.

Вижте картинка по-долу.
Според вас на коя от тези жени и е скучно по време на разговора? Не обръщайте внимание толкова на това, което те казват, обърнете внимание на техните жестове.

  

 

Правилен отговор:

Скучно й е на жената от картинка номер 2.
Когато човек подпира глава с ръка, това естествено може и да означава, че неговият врат е уморен, т.е. ние трябва да обръщаме внимание и на контекста. В повечето случаи обаче означава, че Вие разказвате нещо, което не е интересно за Вашия събеседник и на него му е скучно с Вас. Колкото по-голяма част от лицето си е покрил със своята ръка, толкова е по-незаинтересован.

Беше ли Ви интересно? Забелязвате ли жестове при общуване с хората?