В рамките на 4 дни, ние развиваме умения за разбиране на своите емоции и емоциите на друг човек. Също така, по време на тренинга научаваме как да контролираме емоциите си и какво трябва да направим, в случай че друг човек изпитва някакви негативни емоции (като тъга или гняв). Тези умения повишават качеството на комуникация между самите служители, а също и между служители и клиенти. Последните проучвания показват, че не е толкова важно, какво е IQ –то (коефициент на умствените способности) на човек, и за да може човек да бъде професионалист на високо ниво е важно той да има високо ниво на EQ, т.е. умение за разбиране на себе си и на другите хора.


СТРЕС-МЕНИДЖМЪНТ


Не можеш да контролираш емоции си. Това е най-важния стимул за дейност или за нейното отсътствие. Позитивни емоции – начин за успех във всички сфери на живота. От това колко ефективно използваш емоциите си, често зависи резултатът на твоята работа.

Тренингът Стрес-мениджмът е обучение за придобиване на умението да контролираш емоциите си, за да може животът и работата ни да станат по-ефективни, без пречките, които произлизат от неумението ни да имаме контрол над собствените си емоции.


Затова е важно да знаем как възникват конфликтите, кои са деструктивни и кои продуктивни. Също е важно да разбираме какво може да доведе до конфликт, как ние можем да действаме, да доведем конфликта до логическо решение, което не носи вреда на неговите участници.

Тренингът «Конфликт-мениджмънт“ позволява да разберете кой конфликт е продуктивен и кой деструктивен, дава препоръки как да не ставате причината за конфликта. Също така, по време на тренинга ние научаваме повече за конфликтните личности и как можем да ги неутрализираме.

Много е важно, че тренингът дава умения за модериране на конфликта, т.е. по какъв начин от една конфликтна ситуация да извлечем своята полза.


ПРЕЗЕНТАЦИОНИ УМЕНИЯ


Колко добре се справяме в тези ситуации, зависи нашият успех като цяло.
Дори най-блестящата идея не би ни донесла успех, ако не можем да я представим както трябва.

Тренингът «Презентационни умения» дава на участниците умения за презентиране, от това как трябва да погледнеш своята аудитория и къде да сложиш ръката си, до това как да направиш презентацията си изразителна и как да се подготвиш за говоренето.


Отговорността за тази задача е на ръководителя. Кой е успешният ръководител? Той е нещо повече от човек, който възлага задачи и контролира тяхното изпълнение.

Какво мотивира Вашите служители да работят с максимална отдаденост. Какви стъпки трябва да предприемете, за да станете лидер на своите хора?

Отговори на тези и други въпроси ще намерите в нашето обучение за ефективно управление на хора и екипи.


Не се колебайте да се свържете с нас