Все по-често чуваме за развиващи се компании, които организират  тренингови обучения за служителите си, като доказателство за желанието да инвестират в тях. Тук, може би ще кажете – „Повечето фирми предлагат обучение, където въвеждат новите служители в работата!“. Има ли обаче разлика между въвеждащо обучение и бизнес тренинг, ще разберете по-надолу.

Какво е тренинг?

Тренинг – това е форма на обучение, наблягаща най-вече върху практиката.  Тук и дума не може да става за лекция, където отпред излиза „учителя“ и започва лекция по зададена тема, а участниците са по-скоро слушатели, чиито задачи са само да седят и слушат. Най-точно тренинга е съчетание на теория и практика, изискващо активно участие от самите участници. По този начин на тях се дава възможност не просто да се запознаят с теорията, но и да я упражнят и да получат обратна връзка. Така знанията, които остават са затвърдени чрез практика.

Какви са предимствата?

Какви предимства притежава тренинга и какво привлича фирмите с висок стандарт към него :

  • Дава трайни резултати
  • Адаптира се към специфичните нужди на фирмата
  • Повишава фирмените резултати
  • Развива уменията на служителите и повишава тяхната ефективност
  • Разрешава разнообразни казуси от работата

За какво може да се използва?

Бизнес-тренинга няма особени ограничения. Както по-горе видяхме, той се разработва спрямо нуждите на дадената фирма, с цел да бъде възможно най-ефикасен. Темите, които може да обхване са разнообразни и тясно свързани с казусите, които възникват през работния процес. Имате конфликт в екипа? Комуникацията е далеч от добра? Искате служителите Ви да придобият умения, но нямате времето да ги учите? Ръководните Ви кадри имат нужда от развитие на управленчески качества? Бизнес-тренинга може да реши тези въпроси!

Заинтригувахме Ви?

Като фирма, която вярва в предимствата на тази форма на обучение, ние ги разработваме и провеждаме!

Ако се интересувате повече по темата, може да ни пишете на : preference.office@gmail.com

Или да ни се обадите на : (+359) 894 722 236// (+359) 894 722 237 – Ще организираме среща с Вас.