Като фирма в сферата на човешките ресурси, често работодатели и кандидати се обръщат към нас с въпроси. Въпрос, който ни беше зададен наскоро е „Какво е фирмена култура и какво значение има тя за бизнеса?“. Затова и решихме да посветим статия на това какво всъщност е корпоративната/фирмената култура, какви ползи има от добрата култура в организацията и каква е нейната роля в успеха на организацията.
Преди да преминем към същността, нека първо уточним, че:

фирмена култура = корпоративна култура

Какво е корпоративна култура?

На практика корпоративната култура е набор от традиции, ценности, символи, ритуали, общи подходи , мироглед на членовете на организацията, издържали теста на времето. В известен смисъл това е израз на индивидуалността на тази компания, проява на нейните различия от другите.

Културата сега е по-важна от всякога в живота на служителите и влияе на производителността на всички нива. Тя се премества все по-нагоре в списъка с неща, които са важни за кандидатите. Ако преди да проучиш каква е корпоративната култура на бъдещото ти работно място е било далечна мисъл, то днес то става важен фактор за избора на работа.

Важно е да отбележим, че фирмената култура се влияе от националните характеристики, манталитета на хората, собствениците на организацията (защото техните лични ценности, надежди и виждания се прехвърлят и върху нея).

Какви ползи има от корпоративната култура?

Ето и няколко ползи от фирмената култура:

  • Създава бариера, която предпазва организацията от нежелани външни влияния.
  • Укрепва системата за социална стабилност в организацията.
  • Спомага за създаването на общност в организацията, а оттам и за чувството на принадлежност на служителите към нея.
  • Засилва участието в дейностите/инициативите на организацията и лоялността към нея.
  • Спомага за изграждането на определен имидж на организацията и я отличава от останалите.

Роля за успеха на организацията:

Когато организацията има силна фирмена култура, се случват три неща:

  • Служителите са наясно как ръководството иска да реагират/ решават всяка ситуация.
  • Служителите вярват, че очакваният от ръководството начин за реакция към ситуацията е правилен.
  • Служителите знаят, че ще бъдат възнаградени, когато действат спрямо ценностите на организацията.

Освен изброените по-горе, можем да добавим и че когато фирмените ценности в голяма степен съвпадат с нашите собствени, то ние влагаме повече в работата си. А когато влагаме повече усилие, когато сме по-ангажирани и лоялни, то това има реално отражение върху резултатите ни. А сега си представете, какво отражение би имало върху цялостният резултат на компанията, ако всичките ѝ служители са ангажирани и поддържащи фирмената култура!

В заключение…

Когато се присъединим към организация, ние приемаме един обмен на цели и ценности – между нея и нас. Същата тази фирмена култура осигурява единството между нас и останалите във фирмата. Ролята на корпоративната култура е доста по-голяма, отколкото може би очакваме. Тя прави организацията възможна, тъй като лежи в основата на целите ѝ и поради това, че осигурява единство на действията и отношението на хората във фирмата.

А Вашата фирма има ли изградена корпоративна култура?

Пишете ни на: preference.office@gmail.com

Или се свържете с нас на: (+359) 894722 236