5 главни качества, които цени работодателят

▪️ Компетентност. Не става въпрос само за професионален опит. Компетентният служител знае как да излезе от трудни ситуации, да използва ресурсите на поверения му отдел и да разрешава конфликти с клиенти.

▪️ Упоритост. Това се отнася не само за служебните задачи, но и за способността да защитава своето мнение. Умен шеф ще оцени служител, който умее компетентно да го убеди, защото може да му бъде поверена сложна задача.

▪️ Желанието за развитие. Всеки, който иска да учи, не се задоволява с малкото и не се страхува от трудности в работата – това е потенциален кандидат за лидерска позиция. Ръководството определено ще забележи това.

▪️ Разбиране на етикета. Още на интервюто HR ще разгледа как кандидатът говори за предишния работодател, какви интонации и речник използва. Дискретен и добре образован търсещ работа винаги е с една крачка пред конкуренцията.

▪️ Адекватна реакция на критиката. Човек, който знае как да прави заключения без лични обиди, винаги ще бъде в добро отношение с началниците си.

 

Търсите работа, където качествата ви ще бъдат оценени? Или търсите служители, които биха се справили ефективно със поставените задачи?

Пишете ни – ще разкажем повече!

Или ни звъннете на телефон: 0894 722 236 – ще уговорим среща в нашия офис.

–-

Преференция, агенция за подбор и обучение на персонал.

Варна, ул. Братя Миладинови, 156