Новите социални придобивки - Част 2

В първа част на статията, разгледахме част от новите социални придобивки в…


Новите социални придобивки

През 2022 г., ежедневната борба с трайните ефекти от ситуацията с Ковид 19 се…


Що е то корпоративна култура?

Като фирма в сферата на човешките ресурси, често работодатели и кандидати се…


HR отделът - загадка за мнозина

Като аутсорсинг HR фирма, достатъчно често се сблъскваме с недостатъчно ясни…


Новите тенденции в подбора на персонал

Ето, че новата година вече е факт, а с нея идва времето да насочим поглед към…


Фирмено обучение онлайн? Разбира се!

Онлайн обучения – социалните ни мрежи са пълни с предложения за лично…


Как да се справим с бърнаута на служителите?

Забелязвате, че в някой от Вашите служители се проявяват симптоми на бърнаут и…


Как да работим с новото поколение служители?

Факт е, че пазара на труда бива постоянно попълван с нови поколения служители.…


Как да създадем екипен дух?

За всеки работодател е важно да притежава енергични, креативни и мотивирани…


Защо отбелязването на празниците е важно за колектива?

Често ръководството разглежда екипното отбелязване на празниците като…