Какво можем да научим от Вас?

Въпреки, че към настоящия момент настъпиха доста изменения в работната ни…


Социален пакет - смисъл и новости

Социалният пакет, или още - социалните придобивки, които работодателя предлага…


Как да се справим с бърнаута на служителите?

Забелязвате, че в някой от Вашите служители се проявяват симптоми на бърнаут и…


Как да се справим с бърнаута на работното място?

При Вас се проявяват симптоми на бърнаут и не знаете как да се справите с……


Как да работим с новото поколение служители?

Факт е, че пазара на труда бива постоянно попълван с нови поколения служители.…


Бърнаут. Защо и как се появява?

Какво е бърнаут? Бърнаутът представлява професионално изгаряне. Той се…


Новото поколение служители

Един от основните (и предизвикателни) въпроси, стоящи пред модерният бизнес е…


Служителите X,Y,Z: Разлика на поколенията

Чудили ли сте се някога защо поведението на по-младите Ви служители се…


Как да създадем екипен дух?

За всеки работодател е важно да притежава енергични, креативни и мотивирани…


Защо отбелязването на празниците е важно за колектива?

Често ръководството разглежда екипното отбелязване на празниците като…