Като аутсорсинг HR фирма, достатъчно често се сблъскваме с недостатъчно ясни разбирания какво са човешките ресурси. По-конкретно: какво прави HR-а в една компания и каква точно е ролята му в нея. Именно затова решихме да разгледаме въпроса, като изберем няколко мита, които да разбием. Няма значение дали сте мениджър, вие самият сте HR или сте в съвсем различна област, със сигурност сте чували поне един от изброените митове.

 1. HR-a: Организатор на събития

Първия мит, който ще разгледаме е този, че специалиста човешки ресурси е организатор на събитията във фирмата. Въпреки, че често това влиза в длъжностната му характеристика, това не е единствената/главната функция, която той изпълнява. Най-често възлагат тази задача на HR-а във фирмата, защото той е този, който „познава“ всички. Предвид това, че познава корпоративната култура, знае целта на събитието и хората, които ще присъстват, той може да съдейства в организирането по адекватен начин.

 1. Работата на HR-a: Писане на обяви, наемане и уволнение на служители

Друг мит, отнасящ се до хората в HR отдела, е този, че те участват само в процесите по наемане и уволнение на служители. Освен това, когато имат свободна позиция, пишат „набързо“ една обява, което като цяло не е сложен процес. Всъщност, работата не свършва с това. HR-а прави и оценка на работата на служителя, предлага подкрепа в интегрирането му и много др. Истината е, че HR-а наистина пише обяви, участва в процесите набор, подбор, но не само.

 1. HR-отдела: Бавачката на компанията

Крайно разпространено е разбирането, че HR отдела е „бавачката“ на компанията. Служителите в него са заети с това да се грижат за това всички да са доволни, да организират някой друг тиймбилдинг и да изслушват оплаквания. Както и в по-горе изброените митове, тук също реалността е по-различна. Да, HR-a може да изслуша и да помогне за разрешаването на проблема. Но той трябва и да намери корена на проблема, да предложи стратегия за разрешаването му, работейки съвместно в мениджъри, лидери на екипи и т.н. Също така, наистина е важно всичко да е наред с мотивацията, служителите да чувстват принадлежност и да са удовлетворени, но и тук HR-ите работят заедно с мениджърите на екипи.

 1. HR-ите ни не е нужно да разбират естеството на работата и бизнес-стратегията на компанията“

Служителите в HR отдела се занимават с подбора на подходящите кадри, развитието им, заплатите… но изобщо нямат и представа каква е стратегията на фирмата, а и за какво им е? Всъщност, точно обратното, за да вършат работата си ефективно, да намират правилните хора за свободните позиции, да помагат за интегрирането им в компанията – задължително е да имат поглед върху стратегията, целите, мисията, корпоративната култура… Не можем да очакваме, че хората отговорни за развитието на най-важния фирмен ресурс – човешкия, могат да вършат пълноценно работата си, без да имат поглед върху по-голямата картина.

Ето и някои от задълженията на служителите в отдел „Човешки ресурси“:

 • Набор и подбор на персонал
 • Писане на обяви за свободни позиции
 • Съставяне на длъжностни характеристики
 • Администриране на заплати
 • Анализ и оценка на представянето и уменията, които трябва да бъдат развити у всеки служител
 • Изграждане на мотивационни програми
 • Организиране и провеждане на обучения
 • Влиза в роля на медиатор при нужда и др.

В заключение…

Както виждаме, ролята на HR-а в организацията е далеч от горните разбирания. Той е не просто връзка между мениджъра и екипа, той следи за развитието и мотивацията на въпросния екип. Виждаме, че все повече митове за сферата на човешките ресурси биват „разбивани“, което помага за по-ясното разбиране на ролята. Оттам, с разбирането на ролята идва и правилната мобилизация на тези служители, за да се извлече максимална полза за бизнеса и хората в него.

 

Свържете се с нас на: (+359) 894 722 236

Или ни пишете на: preference.office@gmail.com